Presentatie toekomstplan Dorplein Uniek is duidelijk

Het toekomstplan, dat dorpsplatform Dorplein Uniek in de Schakel presenteerde, omvatte thema’s, die de inwoners duidelijk bezighouden. Op de eerste plaats is woningbouw voor starters en senioren belangrijk voor de dorpsgemeenschap. Daarnaast vindt men een nieuw dorpshuis een voor iedereen toegankelijke nieuwe openbare school essentieel voor de leefbaarheid. Een fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart zou de aantrekkelijkheid van Dorplein vergroten, maar vooral hebben maatregelen tegen de verkeersoverlast hoge prioriteit, waarbij een nieuw aan te leggen weg uiteindelijk de beste oplossing zou zijn. Na de zomervakantie zal het definitieve document aan de het college van B&W van Cranendonck worden aangeboden (Bron: ED).