Riool- en wegwerkzaamheden Averbodeweg en woonrijpmaken Domein

Maandag 2 oktober starten ze met het woonrijp maken van de Domein in Sterksel. De werkzaamheden nemen circa vier weken in beslag. Een week later, maandag 9 oktober, starten de wegwerkzaamheden van de Averbodeweg (vanaf Sterkselsch kanaal tot Turfven). Gedurende deze werkzaamheden wordt het verkeer voor het Turfven en Pandijk omgeleid. De omleidingsroute loopt via Turfven-Ronde Bleek- Peelven en Albertlaan. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Huijbregts Infra B.V. Voor uitvoeringstechnische vragen kun je contact opnemen met de heer Peter van der Velden op telefoonnummer 06-53983184. ViReconstructie en rioolverbetering is de planning en de diverse fases zichtbaar.