Sociale vaardigheid- en weerbaarheidstraining voor kinderen

Team Evenwicht heeft samen het Sociaal Team van de gemeente Heeze-Leende een training ontwikkeld voor kinderen uit groep 3 t/m groep 8, op het gebied van sociale vaardigheden en weerbaarheid. De training heet In-Balans, wordt twee keer per jaar gegeven en bestaat uit zes bijeenkomsten. Tijdens de training leren kinderen onder andere goed omgaan met grenzen van zichzelf en anderen en het versterken van hun zelfbeheersing en hun zelfvertrouwen en meer sociale vaardigheden. Voor de training, die start op 25 oktober, zijn nog enkele plekken vrij. Mocht de groep vol zitten, dan komt je kind op de lijst voor de eerstvolgende training, in waarschijnlijk voorjaar 2024. Aanmelden en meer informatie op www.heeze-leende.nl/sova-weerbaarheidstraining.