Stand van zaken uitbreiding elektriciteitsnetwerk

Het groeiende gebruik van elektriciteit in onze regio, vooral door de toename van elektrische auto’s en de opwekking van energie uit wind- en zonneparken, vraagt om een uitbreiding en vernieuwing van het elektriciteitsnetwerk. Naast de bestaande bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Eindhoven-Oost en Maarheeze komt er een extra ondergrondse 150 kV-verbinding. Er zijn nu 4 opties/corridors van 140 meter breed (eerst 800 meter), waarbinnen de kabel zou kunnen komen te liggen. Deze worden nu grondig op allerlei aspecten (technisch, omgeving, natuur, etc) met elkaar vergeleken. TenneT hoopt zomer 2024 een voorkeurstraject te hebben. Zie voor ligging van de corridors en alle informatie over de verdere procedure www.heeze-leende.nl.