Start proef ‘Omgevingstafel 2024’

In juni stelde de gemeenteraad van Heeze-Leende de Omgevingsvisie 2040 vast. Daarin staat, dat de gemeente vaker de hulp en ideeën van haar inwoners en maatschappelijke groepen wil inschakelen. Hiervoor wil de gemeente een Omgevingstafel oprichten. Deze bestaat uit een kleine groep inwoners, die de gemeente advies geeft over het ruimtelijk beleid in Heeze-Leende. Om ervaring op te doen wordt in 2024 een proefproject opgestart. De gemeente zal enige bewoners persoonlijk benaderen om hieraan deel te nemen. Streven is om een groep van vijf personen samen te stellen met verschillende leeftijden, woonplaatsen, geslachten en kennisgebieden. Na een jaar zal het proefproject geëvalueerd worden en indien nodig zullen er aanpassingen worden gedaan.