Subsidie voor project Metalot

BUDEL – Metalot te Budel heeft €40.000 subsidie ontvangen voor het project ‘van veehouder naar energieboer’. Namens het stimuleringsfonds van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) overhandigde wethouder Marcel Lemmen 11 maart de cheque aan bestuursvoorzitter Philip de Goey en managing director Raoul Voeten. Het project onderzoekt of het opslaan van duurzaam opgewekte energie in ijzerpoeder haalbaar is. Het doel is om lokale bedrijven minder afhankelijk te maken van de energiemarkt en het elektriciteitsnet minder te belasten. Het project biedt ook kansen voor agrariërs die willen overstappen naar een duurzame toekomst als ‘energieboer’. Volgens wethouder Lemmen is het een innovatief project dat kansrijk is om de regionale economie te versterken.