Subsidies beschikbaar voor Rijksmonumenten

De instandhoudingssubsidie heeft als doel om rijksmonumenten in goede staat te behouden. Er bestaan verschillende soorten monumenten. Ben je eigenaar van een rijksmonument zonder woonfunctie, een groen monument, of een archeologisch monument? Dan kun je tot eind maart een subsidieaanvraag indienen. Ben je eigenaar van een rijksmonument mét een woonfunctie? Dan kun je vanaf 1 maart tot eind april een aanvraag indienen voor de zgn. woonhuissubsidie. Ook heb je nog gemeentelijke monumenten met woonfunctie. Eigenaren van die woningen kunnen het hele jaar door een aanvraag indienen voor instandhoudingssubsidie. Informatie over deze subsidies kun je vinden op www.cultureelerfgoed.nl en op de sites van de gemeenten.