Testfase Kapelstraat en Jan Deckersstraat in Heeze

In juni werden twee drukbezochte informatieavonden gehouden waarbij knelpunten zoals het niet naleven van het vrachtwagenverbod, snelheid en doorgaand verkeer werden besproken. Nu gaan enkele gegeven suggesties worden getest, naast de gepresenteerde scenario’s. Op 15 januari wordt het plan van aanpak aan de gemeenteraad gepresenteerd. Voorafgaand aan de raadsvergadering op 11 december is er een Ronde Tafel Gesprek waarin inspraak mogelijk is. Al snel wordt gestart met eerste maatregelen, zoals bebording (30-km. en vrachtverkeerverbod) en gelijkwaardige kruisingen. In 2024 beginnen verdere testen, van wegversmallingen tot de één rijrichtingvariant. De maatregelen worden gemonitord en geëvalueerd. Voor alle informatie kijk op www.heezeleende.nl.