Uitbreiding Slot Cranendonck moet omzoomd met groen?

SOERENDONK/LEENDE – Omwonenden van recreatiepark Slot Cranendonck in Soerendonk/Leende zijn ontevreden over de uitbreiding van het park, waarbij 250 nieuwe huisjes zijn toegevoegd door de Oostappengroep van Peter Gillis. Men wil, dat het nieuwe deel, door omwonenden ‘barakkenkamp’ genoemd, wordt omzoomd door bomen en struiken. In de vergunningaanvraag was beloofd dat er aandacht zou worden besteed aan een goede landschappelijke inpassing door een groenbuffer, maar daar is niets van terecht gekomen. Probleem is nu, dat dit wel in het bestemmingsplan van Cranendonck staat, maar niet in dat van Heeze-Leende en op dat grondgebied staat nu juist het uitbreidingsterrein. Of Gemeente Heeze-Leende het bestemmingsplan gaat aanpassen is onzeker (Bron: ED).