Uitwerking ontwikkelvisie gemeentetuin en -plein Heeze

De gemeenteraad heeft in juni de ontwikkelvisie voor het gemeentehuisplein en het St. Maartenshuis in Heeze goedgekeurd. Er zal nu een interne verhuizing en kleine verbouwing plaatsvinden in het St. Maartenshuis, zodat jongerenwerk een prominentere locatie en meer ruimte krijgt. Een onderzoek voor het St. Maartenshuis start dit jaar om op lange termijn een passende invulling te vinden. Hiervoor is subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Het gemeentehuisplein wordt volgens de ontwikkelvisie omgevormd tot een aangenaam verblijfsgebied met ruimte voor terrassen, groen en evenementen. Parkeerplaatsen worden verplaatst naar de achterzijde van het gemeentehuis. Bij de start van het ontwerp in 2024 kan input worden gegeven.