Update verkeersmaatregelen voor centrum Heeze

HEEZE – Het gemeentebestuur van Heeze-Leende streeft naar een leefbaar centrum voor wonen, winkelen en recreatie door het verminderen van doorgaand verkeer. Verkeerstellingen tonen die noodzaak aan. Voordat een pilot start, worden al kleine verbeteringen uitgevoerd, zoals optimaliseren van bebording, een vrachtwagenverbod en omleiden van schoolverkeer. Na deze aanpassingen volgt nog een nieuwe verkeerstelling en een pilot met verkeersontmoedigende maatregelen. De keuze voor wegversmallingen of drempels brengt uitdagingen met zich mee, vanwege mogelijke negatieve effecten en de beperkte ruimte. Een combinatie van beide maatregelen, samen met kleine aanpassingen, wordt overwogen om doorgaand verkeer te ontmoedigen en het centrum te verbeteren.