Vanaf deze week ‘Berichten over uw Buurt’ in e-mail

CRANENDONCK: Veel besluiten die de overheid neemt hebben direct invloed op uw dorp of buurt. De gemeente en andere overheidsorganisaties zijn verplicht dit (digitaal) bekend te maken. Deze bekendmakingen worden ‘Berichten over uw Buurt’ genoemd. Hiermee wil de overheid u beter informeren over zaken die spelen in uw eigen buurt. Ook wordt daarin duidelijk hoe u inspraak kunt krijgen of bezwaar kunt indienen. Iedere inwoner van Nederland van 25 jaar en ouder waarvan het e-mailadres bekend is bij MijnOverheid. krijgt deze week een welkomstmail met alle informatie. Via MijnOverheid kunt u instellen hoe vaak en over welk gebied u de e-mail met bekendmakingen wil ontvangen Wilt u géén e-mails ontvangen? Dan kunt u zich direct en eenvoudig weer afmelden.