Veel overtredingen bij beregenen met grondwater

Vorige week heeft waterschap de Dommel in het hele Dommelgebied controles uitgevoerd op het oppompen van grondwater voor beregening. In totaal zijn 55 actieve grondwateronttrekkingen gecontroleerd. Tussen 11.00 en 17.00 uur is het niet toegestaan om in beschermde gebieden grasland te beregenen met grondwater. In 2 gevallen werd grondwater onttrokken zonder vergunning. Voor alle overtredingen komen er bestuurlijke strafbeschikkingen. Toch zagen de handhavers ook veel beregeningshaspels en -sproeiers die tussen 11.00 en 17.00 uur uit stonden. De komende periode blijven er controles plaatsvinden tijdens en buiten kantooruren en in de weekenden. Houd je aan de regels zo houden we het grondwaterpeil in deze droge tijden zoveel mogelijk op orde. Bron: Waterschap de dommel.