Veldhoven aardgasvrij start in ’t Look

VELDHOVEN – De gemeente start een verkenning om ’t Look aardgasvrij te maken. Het begint met een informatieavond voor bewoners van de wijk. In samenspraak wil ze het plan gaan opstellen.

Het verbruik en opwekken van energie is een actueel onderwerp, evenals de effecten van aardgasgebruik op ons klimaat. Nederland heeft het Europees Klimaatakkoord ondertekend. Veldhoven gaat aan de slag om de komende jaren het gebruik van aardgas te verminderen. Het doel is in 2050 aardgasvrij te zijn. De uitvoering gebeurt wijk voor wijk, ’t Look is het eerst aan de beurt.

Informatiebijeenkomst ‘t Look

werving informatieavond voor Look Veldhoven gasvrij makenDe bewoners van ’t Look kregen een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst op donderdag 20 juni aanstaande. Locatie is basisschool de Brembocht. Alle bewoners en gebouweigenaren van de wijk ‘t Look zijn welkom. Vooraf aanmelden bij de gemeente wordt op prijs gesteld.

Programma

19.15 uur: Inloop
19.30 uur: Start bijeenkomst
20.30 uur: Einde bijeenkomst, mogelijkheid om na te praten en individueel vragen te stellen

Samen aan de slag

Iedereen van het gas af in 200, dat wil de gemeente samen met haar inwoners bereiken. Per wijk komt er een stappenplan met de route naar een aardgasvrije omgeving. Het stappenplan moet iedereen helpen om keuzes te maken in de overgang naar een aardgasvrije wijk.