Verbouwing raadzaal gemeente Heeze-Leende

Momenteel wordt de raadzaal in het gemeentehuis in Heeze verbouwd. Dit betekent dat alle rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen tijdelijk verplaatst worden naar de raadzaal van de gemeente Cranendonck. Ze willen met name degenen die de vergaderingen fysiek willen bijwonen of gebruik willen maken van het spreekrecht tijdens de RTG-vergaderingen vragen om hier rekening mee te houden. De eerste vergadering die in Cranendonck zal plaatsvinden, is de RTG-vergadering op 18 september. Uiteraard kun je de vergaderingen ook digitaal bijwonen. Bekijk de agenda op de website heezeleende.bestuurlijkeinformatie.nl. Houd hun nieuwsbrief en website in de gaten voor verdere updates en informatie.