Verdeeldheid over oplossing verkeersprobleem Heeze

HEEZE – Heeze kampt met verkeersproblemen, waarbij overmatig autoverkeer door het centrum een gedeelde zorg is. Het gemeentebestuur overweegt nu twee oplossingen: het doortrekken van de randweg naar de Somerenseweg en het introduceren van hindernissen in het centrum om autoverkeer te ontmoedigen, waaronder mogelijk eenrichtingsverkeer. Echter, verschillende belanghebbenden zoals bewoners, ondernemers en natuurorganisaties hebben uiteenlopende standpunten. Het IVN is tegen de verlengde randweg vanwege mogelijke schade aan kwetsbare natuur en een boomkwekerij vreest bedrijfsschade. Ondernemers vrezen omzetverlies door eenrichtingsverkeer en bewoners van omliggende wijken vrezen sluipverkeer. De gemeenteraad zal op 15 januari een beslissing nemen (Bron ED).