Verduurzamen in Cranendonck? Laat hun in 5 minuten weten wat jij belangrijk vindt!

Gemeente Cranendonck werkt aan een update van het duurzaamheidsbeleid. Hiervoor is het belangrijk om te weten wat er anno nu bij inwoners leeft en vooral ook waaraan behoefte bestaat als het gaat om verduurzaming. Om beter in te kunnen spelen op wensen en verwachtingen van de inwoners is er daarom een korte enquête rondom energie en warmte opgesteld. Laat weten wat jij belangrijk vindt en nodig hebt. Ga naar cranendonck.nl/enqueteduurzaamheid of de scan de QR-code op de website van de gemeente.