Vergadering adviescommisie bezwaarschriften A2 gemeenten

HEEZE – Op dinsdag 5 maart 2024 komt de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten weer bijeen in het gemeentehuis van Heeze-Leende in een openbare hoorzitting. De agenda omvat vanaf 19.00 uur de behandeling van een bezwaarschrift tegen het besluit van B&W van Cranendonck om een omgevingsvergunning betreffende panden Taxandrialaan te verlenen. Vanaf 19.30 worden bezwaren tegen besluiten van B&W Valkenswaard behandeld. Het betreft een opgelegde dwangsom betreffende een terrein aan de Hofstraat en daarna de toekenning van een Woo-verzoek. Indien u aanwezig wilt zijn, wordt geadviseerd vooraf nog contact op te nemen met het secretariaat van de Adviescommissie (040-2241567), omdat de agenda nog kan wijzigen.