Vergadering Adviescommissie voor bezwaarschriften in de A2-gemeenten

Op dinsdag 21 november 2023 komt de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten weer bijeen in dorpshuis ’t Perron te Heeze. De agenda: van 19.20 – 19.50 uur wordt het bezwaarschrift behandeld tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende om een WOO-verzoek deels in te willigen. Van 19.50 – 20.20 uur volgt de behandeling van bezwaarschriften, gericht tegen het besluit van het college van B&W van Valkenswaard om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verbreden van een uitweg, het verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande woonvilla naar vier appartementen aan de Leenderweg te Valkenswaard, te verlenen. Als u als toehoorder de zitting wilt bijwonen, hoeft u zich niet aan te melden.