Verkeersmaatregelen Lindse Passion

LEENDE – In verband met de opbouw van de diverse podia en de technische voorzieningen voor de opvoering van de Lindse Passion op zaterdagavond 30 maart moet er rekening worden gehouden met enkele verkeersmaatregelen. Concreet betekent dit, dat vanaf woensdag 27 maart tot en met maandag 1 april het Marktplein en de Dorpstraat tussen Kerkstraat en Julianastraat volledig zijn afgesloten voor verkeer. Ook de bushaltes bij de kerk worden die dagen buiten werking gesteld. De gebruikelijke parkeerplaatsen voor auto’s blijven bereikbaar. Verzocht wordt om tijdens het evenement zo veel mogelijk te voet of met de fiets te komen en geen auto’s op trottoirs e.d. te parkeren, zodat hulpverlening goed toegang blijft houden bij eventuele calamiteiten.