Volgende fase herinrichting centrum Heeze

HEEZE – Al jaren wordt er gesproken over de verkeersdrukte in het centrum van Heeze. Gemeente Heeze-Leende wil het doorgaande verkeer weren. Er zijn pilots voorgesteld, waarbij belanghebbenden aan de gemeenteraad hun zorgen hebben geuit ten aanzien van de pilots met éénrichtingsverkeer. Dit met betrekking tot de bereikbaarheid van het centrum en de verkeersoverlast in woonwijken als gevolg van die maatregel. Op 15 januari heeft de gemeenteraad nu besloten een pilot van een half jaar uit te voeren door versmallingen toe te passen, waardoor de Randweg voor doorgaand verkeer een aantrekkelijker alternatief wordt en het centrum toch bereikbaar blijft voor iedereen die er wél moet zijn. Men wil nog ruim voor de zomervakantie starten met deze pilot.