Voormalige landbouwgrond Strabrechtse heide krijgt vogelhut

Dit najaar wordt door Staatsbosbeheer op de Strabrechtse Heide een stuk voormalig landbouwgebied aangepast, zodat het gebied zich kan herstellen tot beschermde ‘vochtige heide’. Het werk is er op gericht om te komen tot voedselarme en vochtige omstandigheden, nodig voor het ontstaan van de vochtige heide. Zondag 29 oktober werd tijdens een excursie door Eric Schram van Staatsbosbeheer uitleg gegeven over dit project en werd het terrein bezocht. 45 belangstellenden hadden zich gemeld hiervoor. Naast een uitgebreide uitleg over de werkzaamheden werd ook meegedeeld, dat dankzij crowdfunding een vogelhut kan worden gerealiseerd in het gebied. De bouw hiervan start begin januari 2024 en zal in de loop van het voorjaar klaar zijn.