Vraag gratis nestkastjes en beplanting aan in de gemeente Cranendonck

Project Natuur in de Wijk gaat van start in de gemeente Cranendonck! Samen willen ze zorgen dat vogels, insecten en andere dieren meer voedsel en schuilplekken vinden. Vooral op plekken waar veel huizen staan, zien we dat dit nodig is. Daarom zijn twee delen in Maarheeze en Budel aangewezen om kwetsbare dieren zoals de gierzwaluw, bonte vliegenvanger en vleermuizen een handje te helpen. Woont u in een van de gebieden in Maarheeze en Budel? En helpt u graag de dieren in de omgeving? Vraag dan gratis beplanting en een (nest)kastje aan voor bij u in de tuin op de website van Natuur in de Wijk: natuurindewijk.nl/provincies/noord-brabant/cranendonck/