Wat is Besluit uitschrijving BasisRegistratiePersonen (BRP)?

Regelmatig lees je bij de gemeentelijke berichten, dat personen worden uitgeschreven bij de gemeente. Waarom die bekendmaking? De gemeente moet ervoor zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig en betrouwbaar zijn. En een inwoner is verplicht binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente. Als er na onderzoek blijkt, dat iemand niet meer op een adres woont en er ook na herhaalde aanschrijvingen geen aangifte wordt gedaan, kan de gemeente publiceren, dat die inwoner zal worden uitgeschreven. Zonder bezwaar hiertegen wordt die persoon na 6 weken dan formeel uitgeschreven uit de gemeente.