Werkzaamheden en vertragingen verwacht op Heezerweg en Sterkselseweg

Van 9 oktober tot 10 november 2023 zullen er werkzaamheden door Enexis plaatsvinden aan de Heezerweg in Sterksel en de Sterkselseweg in Heeze. De werkzaamheden zullen zich voornamelijk concentreren op het tracé, waar het fietspad zich bevindt. Traditioneel graven zal worden toegepast, metwaar nodig gestuurde boringen. Automobilisten en fietsers zullen enige hinder van deze werkzaamheden ondervinden, waarbij er naar verwachting ook vertraging kan optreden. Het is daarom raadzaam om alternatieve routes te overwegen en rekening te houden met extra reistijd gedurende deze periode. De gemeente en Enexis zetten zich in om gevolgen voor het verkeer tot een minimum te beperken en de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te voeren.