Wet geluidshinder m.b.t. centrum Budel

Er is door de gemeente Cranendonck bekendgemaakt, dat de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat bij wet heeft vastgesteld hoeveel de geluidsbelasting is, die mag gelden voor een aantal straten in het centrum van Budel. Dit zowel aan de buitenzijde als binnen in de woningen. Daarnaast zijn ook de maatregelen vastgesteld, die ervoor moeten zorgen, dat wordt voldaan aan een binnenwaarde van 43 dB. Het betreft de straten Burgemeester van Houtstraat, Deken van Baarsstraat, Dr. Ant. Mathijsenstraat, Fabrieksstraat, Meemortel, Mulkstraat, Nieuwedijk, Willem II Straat en Willem de Zwijgerstraat. Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 17 juli gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij het gemeentehuis in Budel.