Zorgen over mogelijke opvang minderjarige vluchtelingen in Valkenswaard

VALKENSWAARD – Onlangs vonden er in Valkenswaard twee besloten bijeenkomsten plaats, met als thema de mogelijke opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen in een bedrijfspand aan de Leenderweg. Aanwezig waren direct omwonenden en nabijgelegen bedrijven.

Mogelijk asielzoekers in bedrijfspand Valkenswaard
Het leegstaande bedrijfspand dat mogelijk gaat worden gebruikt voor de opvang.

Ook burgemeester Anton Ederveen, de politie en een vertegenwoordiging van het COA namen deel aan de discussie. Er werden op een respectvolle en open manier zorgen en vragen gedeeld. “Als gemeente willen we benadrukken dat we echt vooraan in het proces zitten”, aldus een woordvoerster. “Er ligt alleen een intentieovereenkomst tussen het COA en de verhuurder. Verder niets.”

Tijdens de bijeenkomsten bleef bij de aanwezigen echter het gevoel overheersen dat dit wel zo is. “Dat hebben we helaas niet weg kunnen nemen. Nogmaals: er nog niets besloten; er staat nog niets op papier. De reden voor het korte tijdsbestek is, dat we wilden voorkomen dat de verhuurder zelf met het nieuws naar buiten kwam en bewoners via andere kanalen dan de gemeente te horen kregen van de beoogde locatie voor asielopvang.”

Doelgroep

De zorgen en vragen van de direct omwonenden gingen vooral over de doelgroep (jongeren, vooral jongens en soms ook getraumatiseerd, red.) en het aantal van 75. De meeste direct betrokkenen begrepen heel goed dat opvang nodig is, maar hebben zorgen over de sociale veiligheid van zichzelf of hun kinderen (lees: dochters).

Ook de verkeersveiligheid (zoals het ontbreken van verlichting en een stoep) werden veelvuldig genoemd als zorg én daarmee aandachtspunt. De overgrote meerderheid van de bezwaarmakers geeft aan dat de locatie en het pand niet geschikt is voor deze vorm van opvang.

Besluit

Volgens de woordvoerster wordt er pas een besluit genomen als meerdere partijen zijn gehoord. “Zodat we alle wensen en eisen goed in beeld hebben. Als we gaan besluiten dat we dit doen, dan gaan we afspraken vastleggen in een bestuursovereenkomst met het COA.”

In dat geval, wordt eerst aan de direct belanghebbenden teruggekoppeld hoe de bestuursovereenkomst eruit gaat zien en wat de voorwaarden van de gemeente Valkenswaard zijn. “We verwachten eind september een besluit te nemen. Na het besluit is het COA aan zet om de plannen verder uit te werken.”

Als de locatie er komt, gaat deze overigens pas op zijn vroegst in de loop van 2025 open.