2,25 miljoen Europese subsidie De Groote Heide

De Groote Heide is een grensoverschrijdend gebied van 6000 ha. Om grote en kleinere projecten voor de komende jaren te kunnen uitwerken is er een subsidieaanvraag gedaan bij Interreg Vlaanderen-Nederland en deze is ook toegekend. Grensoverschrijdende fiets-, wandel- en ruiterroutes, vergroten van toegankelijkheid voor o.a. mensen met fysieke beperking en kenniswerkers uit de hele wereld, en ook verdere ontwikkeling van toegangspoorten kunnen nu bekostigd worden. Men wil bewoners en verenigingen betrekken om o.a. het cultuurhistorische karakter van het gebied meer tot uiting te laten komen. Verder wordt gezocht naar een duurzaam evenwicht tussen natuur en recreatie. Het traject start op 1 maart en loopt tot 2027.