Aanslag gemeentelijke belastingen komt er weer aan

Eind februari ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen. Daarop staat de nieuwe WOZ -waarde. De gemeente stelt de waarde van uw huis vast door het jaarlijks te taxeren. De uitkomst heet de WOZ-waarde (WOZ= Waardering Onroerende Zaken). Voor de taxatie kijkt de gemeente naar de verkoopprijzen, die zijn betaald rond de waardepeildatum 1 januari 2023. In het taxatieverslag wordt uw woning vergeleken met drie verkochte vergelijkbare woningen. Bent u het niet eens met de WOZ-waarde of aanslag? Vul dan zo snel mogelijk het reactieformulier in op de website van uw gemeente. Er wordt dan samen met u nog eens naar de gegevens gekeken en zonodig wordt de aanslag aangepast. Daarna kunt u ook nog formeel bezwaar aantekenen.