Beslissing over derde supermarkt in Budel wenselijk

BUDEL – Ontwikkelaar Van Grunsven dringt aan op een beslissing van de gemeente Cranendonck over een derde supermarkt in Budel, naast Jumbo en AH. Ondanks zes jaar vertraging door het gemeentebestuur, heeft de Raad van State geoordeeld dat het college een verklaring van geen bedenkingen aan de gemeenteraad moet voorleggen bij de vergunningaanvraag voor de supermarkt. Van Grunsven hoopt op een definitieve oplossing na meerdere mislukte pogingen van het college om de vestiging te blokkeren. Hij wijst op de lange voorbereidingstijd en dreigt met een schadeclaim van 5,5 miljoen euro als de vergunning opnieuw wordt geweigerd. Van Grunsven verwacht dat de gemeenteraad het dossier als te langlopend beschouwt en oproept tot overleg of een compromis (Bron: ED).