Duurzaamheidsenquête Cranendonck: bewoners zoeken keuzehulp

Gemeente Cranendonck heeft inwoners gevraagd naar hun stappen in de verduurzaming van hun woning. 190 inwoners hebben aan de enquête deelgenomen. Zoals verwacht is het plaatsen van LED-verlichting de meest genomen maatregel, omdat dit ook het meest gemakkelijk te doen en goedkoop is. Veel inwoners gaven aan HR- of dubbelglas te hebben of al aardgasvrij te koken. En 14% liet weten al over een warmtepomp te beschikken. Verder kwam naar voren dat inwoners vooral op zoek zijn naar advies en keuzehulp m.b.t. het aanbod van isolatiematerialen of types apparaten om te besparen of te verwarmen. Dat betekent, dat de gemeente zich meer zal richten op ondersteuning van de inwoners via de energiecoaches van Cordaad en de Energie Coöperatie Cranendonck.