Eerste woning geïsoleerd met lokaal geteelde grondstoffen in Budel

Onlangs is in Budel de eerste woning met door lokale boeren geteelde natuurlijke grondstoffen geïsoleerd. In Brabant werken diverse partijen samen aan het stimuleren en toepassen van meer lokale en natuurlijke grondstoffen in de Brabantse woningbouw. Dit voorjaar ondertekenden de dertien woningcorporaties, die actief zijn in 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven (MRE), een commitmentverklaring om stapsgewijs binnen 5 jaar 100% biobased isolatiemateriaal toe te passen in hun sociale huurwoningen. Van land naar pand. De boeren zegden hierna toe om dit jaar circa 160 hectare vezelgewassen te telen. Deze grondstoffen worden vervolgens verwerkt tot bouwmaterialen die regionale bouwers gaan toepassen in de corporatiewoningen.