Geslaagde Stage- en banenmarkt in Bravo!-college

Vrijdag 24 november vond in Budel een stage- en banenmarkt plaats met als thema ‘ Lokaal Werken, Samen Groeien’ met het doel om bewoners en lokale bedrijven met elkaar te laten kennismaken en te koppelen. Een 35-tal lokale ondernemers presenteerden zich in het Bravo!-college en boden hun vacatures aan, van stages tot reguliere banen. Het bracht een gevarieerd aanbod, waarbij zowel maakindustrie en technische bedrijven als de dienstverlenende sector goed vertegenwoordigd waren. Die variatie was ook te zien bij de bezoekers, waar scholieren zich oriënteerden voor een stage of bijbaantje en anderen meer geïnteresseerd waren in het reguliere banenaanbod. Ongetwijfeld zullen een aantal gemaakte afspraken tot een samenwerking gaan leiden.