Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan “De Jozef te Budel”

B&W van de gemeente Cranendonck maken bekend dat zij op 20 juni 2023 het wijzigingsplan “De Jozef te Budel” hebben vastgesteld. Gedurende een termijn van 6 weken ingaande op 30 juni t/m 10 aug. ligt het vastgestelde wijzigingsplan en bijbehorende bijlagen voor eenieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Dit wijzigingsplan heeft betrekking op het slopen van het voormalige schoolgebouw en het realiseren van een appartementengebouw met max. 18 middeldure huurappartementen. Het plan kunt u digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze versie is juridisch bindend. Het wijzigingsplan bestaat uit de verbeelding, regels en de daarbij behorende toelichting.