Het Nationaal Isolatie Programma

Om de isolatie van koopwoningen te versnellen heeft de landelijke overheid het Nationaal Isolatie Programma opgezet. Hierom heeft de gemeente de afgelopen maanden gewerkt aan een meerjarig uitvoeringsprogramma voor Cranendonck. Dit gaat de woningeigenaren die het hardst ondersteuning nodig hebben, helpen met het verduurzamen van hun huis. Die regeling is primair gericht op het isoleren van koopwoningen met een energielabel D t/m G en een beneden-gemiddelde WOZ-waarde. Op dit moment worden de mogelijkheden geïnventariseerd om vanaf dit jaar een verduurzamingssubsidie voor de eerste 2 doelgroepen beschikbaar te stellen. Het volledige bericht leest u op de website van de gemeente.