Hoorzitting Adviescommissie bezwaarschriften in de A2-gemeenten

Op dinsdag 31 oktober 2023 staat weer een openbare hoorzitting van de Adviescommissie voor bezwaarschriften in de A2-gemeenten gepland. Deze zal worden gehouden in dorpshuis ’t Perron, Schoolstraat 48 te Heeze en de aanvang is 19.00 uur. Op de agenda staat dit keer de behandeling van bezwaren tegen het besluit van de burgemeester van Cranendonck een gedeelte van een bedrijfspand in Cranendonk 12 maanden te laten sluiten. Als je als toehoorder hierbij aanwezig wilt zijn, hoef je je niet vooraf aan te melden. De mogelijkheid bestaat wel, dat de agenda nog wordt gewijzigd. Je kunt dit navragen bij het secretariaat van de adviescommissie via telefoonnummer 040-2241571.