Live blog hoogwater gebied Waterschap De Dommel

Net als in de rest van Nederland is het hele Dommelgebied kletsnat. Niet alleen in de beekdalen, maar ook in de hoger gelegen gebieden staat het grondwater dicht onder het maaiveld en soms erop. De bodem is door de maandenlange regen verzadigd als een volle spons. De grondwaterstand is overal veel hoger dan normaal. De situatie wordt continu in de gaten gehouden. Dit gebeurt door de waterstanden en weersvoorspellingen nauwlettend te monitoren. Pompen, gemalen, krooshekken en duikers worden buiten extra gecontroleerd. Je kunt de liveblog volgen via www.dommel.nl daar vind je ook instructies wat te doen/wie te informeren bij wateroverlast