Nieuw seizoen geheugenhuis: verdieping in rouw en verandering bij dementie

Op woensdag 6 september gaat het geheugenhuis weer van start. Het geheugenhuis, dat maandelijks samenkomsten organiseert, biedt een gelegenheid voor mensen om elkaar te ontmoeten en waardevolle informatie te verkrijgen over vraagstukken met betrekking tot ons geheugen. Na een succesvol eerste jaar, staan ze klaar om opnieuw een inspirerend jaarprogramma te presenteren. Het geheugenhuis is open voor iedereen die interesse heeft. Ze zien u graag op woensdag 6 september in ’t Perron te Heeze, boven de bibliotheek, waar ze om 14.00 uur van start gaan en om 15.30 uur zullen afsluiten. De toegang is gratis en ze heten u van harte welkom!