Ontwerp en werkzaamheden Meemortel Budel

BUDEL – In 2023 is het project ‘Meemortel Budel’, met betrekking tot het gedeelte tussen Burg. van Houtstraat en Boschdijkdwarsstraat, door de gemeente gepresenteerd. Het plan omvat diverse werkzaamheden, zoals het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel, het vervangen van het bestaande asfalt, het aanleggen van een trottoir, het vervangen van de betonnen molgoten door trottoirbanden en het gedeeltelijk versmallen van de rijbaan. Ook wordt de bebouwde komgrens verplaatst en worden enkele verkeersmaatregelen genomen om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. De afgelopen maanden is er gewerkt aan het definitieve ontwerp. Het definitieve ontwerp en meer informatie over het plan kunt u nu bekijken op www.cranendonck.nl/meemortel-budel.