Overlast door vele regen

De afgelopen maanden is er sprake extreme regenval. De overvloedige regen resulteert in ondergelopen weilanden, overstroomde sloten, maar ook in een buitengewoon hoog grondwaterniveau, zelfs op de zandgronden van Heeze-Leende. Daardoor ervaren sommige mensen grondwateroverlast, waarbij het water keldervloeren en convectorputten bereikt. In het geval van een natte kelder ben je als bewoner zelf verantwoordelijk voor het waterdicht maken. Als grondwateroverlast echter een structureel probleem wordt, is het goed om dit bij de gemeente te melden, zodat de gemeente actie kan ondernemen. Overlopende sloten en verstopte duikers, die op gemeentegrond liggen, kun je ook melden via heeze-leende.nl/melding-klacht-of-tip, zodat onderhoud kan worden gepleegd.