Project Weerbaar Dommelland: ‘Effecten weerextremen beter opvangen’

VALKENSWAARD – Nederlandse en Belgische organisaties hebben de handen ineengeslagen voor het grensoverschrijdende project Weerbaar Dommelland. Waterschap de Dommel, gemeente Eindhoven, stichting Museum Eindhoven, provincie Noord-Brabant, stad Peer, gemeente Pelt, gemeente Valkenswaard en de Vlaamse Milieumaatschappij werken samen over de grenzen heen aan een klimaatrobuust en veerkrachtig watersysteem in de Dommelvallei.

Theo Geldens, wethouder natuur gemeente Valkenswaard. “We zijn heel blij met deze Europese subsidie voor het Weerbaar Dommelland project. Dit maakt ons in staat om met alle partners, grensoverschrijdend, effecten van weerextremen zoals piekbuien of langdurige droogtes beter op te vangen. Zo pakken wij bijvoorbeeld De Groote Meer aan.” En ook hydrologische maatregelen nemen ten noorden van dit ven, zoals het dempen van een aantal sloten en venherstel.”

De laatste jaren heeft de regio steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden zoals overstromingen, droogte en hitte. “Die zetten ons watersysteem en de samenleving onder druk. Hoe gaan we daarmee om in het stroomgebied van de Warmbeek-Tongelreep en de Dommel? Hoe maken we ons watersysteem en landschap klimaatrobuust?” Op een uit te geven bedrag van ongeveer 500.000 euro, kan Valkenswaard volgens Geldens vijftig procent subsidie tegemoet zien van het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland.

Toekomst

Vorig jaar werd bekend dat Interreg Vlaanderen-Nederland ook subsidie geeft aan natuurgrenspark De Groote Heide, het natuurgebied waar Valkenswaard, samen met vijf andere gemeenten, deel van uitmaakt. Beide subsidies komen het programma Dommelland van Valkenswaard ten goede, waar natuur, recreatie, sport en cultuur met elkaar verbonden worden om het woon- en leefklimaat van inwoners en bezoekers te versterken.

Wethouder Geldens: “Op deze manier kunnen wij de komende drie jaar een essentiële bijdrage leveren om onze natuur te verstevigen en robuuster te maken.” Het project loopt vanaf 1 maart 2024 tot en met 28 februari 2027.