Voorkom ongelukken met vuurwerk

Ook dit jaar zal er tijdens de nieuwjaarsviering op veel plaatsen vuurwerk worden afgestoken. En elk jaar weer gebeuren daarbij vuurwerkongelukken, zoals brandwonden, letsel aan de handen en vingers, oogletsel, gehoorschade of ademhalingsproblemen. Vooral illegaal vuurwerk, dat niet aan de veiligheidsnormen voldoet, kan leiden tot ernstige ongevallen. Onjuiste opslag, fabricagefouten en onvoorspelbare explosies vormen risico’s voor zowel gebruikers als omstanders. Om de risico’s te verminderen, is het daarom belangrijk om legaal vuurwerk te kopen en dit veilig en verantwoord te gebruiken. Het dragen van beschermende kleding en oogbescherming kan helpen. Houd je aan voorschriften en lokale wetten en denk aan je omgeving en dierenwelzijn.