Actie voor behoud Philipsterrein Maarheeze

MAARHEEZE – Inwoners van Maarheeze zijn in actie gekomen om te voorkomen dat het voormalige Philips-fabrieksterrein wordt gesloopt.

Philips bouwde in 1954 een fabriek in Maarheeze, wat een grote verandering betekende voor het dorp. De fabriek bracht werkgelegenheid en welvaart, waardoor Maarheeze groeide tot het levendige dorp dat het nu is, met inwoners uit heel Nederland.

In 2013 besloot Philips een deel van het terrein, inclusief de kenmerkende koeltoren uit 1957, af te stoten. Ondanks protesten van oud-werknemers werden deze gebouwen gesloopt.

Signify stopt in Maarheeze

Signify, voorheen de lichtafdeling van Philips, stopt in juli definitief met zijn activiteiten in Maarheeze. Dit kan leiden tot de sloop van de overgebleven fabrieksgebouwen en structuren, waarmee ook de herinnering aan Philips’ rol in Maarheeze dreigt te verdwijnen.

Actie van inwoners

Twee inwoners, André Oud en Bart Kraaijvanger, willen voorkomen dat de resterende gebouwen zomaar worden gesloopt. Ze roepen het college van B&W van Cranendonck op om de gebouwen en constructies de status van ‘voorbescherming’ te geven vanwege hun belang voor de gemeente en culturele waarde. Hiervoor zijn ze een petitie gestart.

Urgentie

Na de sluiting van de fabriek kan de sloop snel beginnen. Daarom willen Bart en André de petitie snel aanbieden. De Heemkundekring Cranendonck steunt deze oproep en heeft het college al eerder opgeroepen om de beschermde status toe te kennen.

Petitie

Je kunt de petitie ondertekenen via deze link om te laten zien dat je het Philips-complex wilt behouden voor de toekomst. Volgende week willen Bart en André namens veel inwoners de petitie aanbieden aan het college van Burgemeester en Wethouders van Cranendonck.