Binnenkort ook geen mobieltjes meer in de klas op basisscholen

Het kabinet wil dat er ook geen mobieltjes meer worden toegestaan in klassen op basisscholen. Er komt geen wettelijk verbod, maar er zijn wel verregaande afspraken gemaakt met de sector. De basis- en de scholen voor gespecialiseerd onderwijs sluiten zich aan bij deze afspraken. Als de mobieltjes nodig zijn voor de inhoud van een les, mogen ze worden gebruikt en ook als er medische redenen zijn. Hierover moeten met ouders en leerlingen afspraken gemaakt worden, zodat duidelijk is wat wel en niet mag.