Hoe ervaren inwoners Cranendonck veiligheid en leefbaarheid in hun buurt?

Binnenkort ontvang je, als inwoner van Cranendonck, mogelijk per post een uitnodiging van I&O Research om deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor. Dit is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie in jouw buurt. In Cranendonck zijn er 2239 willekeurig gekozen inwoners voor het onderzoek geselecteerd. Door je mening te geven kun je bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid in jouw buurt. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het belangrijk, dat je meedoet, als je de uitnodiging hebt ontvangen. Het onderzoek begint omstreeks 15 augustus. Deelname aan het onderzoek kan via internet, de resultaten worden in maart 2024 verwacht.