Informatieavond ‘projectenboek natuur-klimaat-landschap’

Op woensdagavond 25 oktober 2023 bent u van harte uitgenodigd voor een bewonersavond van de gemeente Cranendonck. Deze avond staat in het teken van het projectenboek natuur-klimaat-landschap, waar de gemeente mee bezig zijn. Met de uitvoering van het projectenboek wordt gewerkt aan de bijzondere natuurwaarden en een klimaatbestendiger Cranendonck. Voor het opstellen van dat projectenboek wil de gemeente van de inwoners graag de ideeën en kansen horen voor het buitengebied van de gemeente, betrekking hebbend op de thema’s natuur, klimaat en landschap, zoals bijv. herstel natte natuur, versterking biodiversiteit, herstel zandpaden en vennen. De avond wordt gehouden in De Borgh te Budel, van 19.30 tot 21.30 uur.