Sinterklaas in Budel

Het is alweer november. En een spannende tijd breekt weer aan. Komt Sinterklaas ook dit jaar weer naar Budel? Sinterklaas heeft aan het Sint Nicolaas Comité Budel laten weten dat hij op zondag 19 november weer naar Budel zal komen! Naast de intocht van Sinterklaas verzorgt het Sint Nicolaas Comité Budel er samen met Sinterklaas en zijn Pieten voor dat alle kinderen in Budel een verrassing krijgen. Maar het Sint Nicolaas Comité kan dit niet zonder uw hulp! En met uw hulp gaan ze er een mooi feest van maken tijdens de intocht van Sinterklaas in Budel! Meer informatie over de intocht is terug te vinden via hun website www.sintinbudel.nl, Facebook of Instagram pagina Sint in Budel.