Vergadering Adviescommissie voor bezwaarschriften A2 gemeenten

Op dinsdag 12 maart 2024 komt de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten in het gemeentehuis van Heeze-Leende aan de Jan Deckersstraat 2 in Heeze bijeen in een openbare hoorzitting. De agenda hiervoor kunt u vinden op de websites van de A2 gemeenten. Indien u van plan bent als toehoorder de hoorzitting bij te wonen dan adviseren wij u om uiterlijk op de dag van de hoorzitting contact op te nemen met het secretariaat van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten (telefoonnummer 040-2241571). Dit omdat de agenda van de hoorzitting nog tot op de dag van de hoorzitting kan wijzigen.