Uitbreiding Huize te Gaste in de planning

GASTEL – Huize te Gaste is een kleinschalige zorgvoorziening in Gastel, waar momenteel 19 woonplekken zijn voor zorgbehoevende, veelal dementerende ouderen. Daarnaast wordt er een dagbestedingsprogramma verzorgd. De meeste bewoners en cliënten komen uit de directe omgeving. Gezien de verwachte vraag naar meer woonplekken voor mensen, die zorg nodig hebben, wil men op termijn gaan uitbreiden naar 39 woonplekken. Daarvoor is een behoorlijke verbouwing nodig, die uiteindelijk pas over tien jaar helemaal klaar zal zijn. Ter overbrugging wordt Huize te Gaste tijdelijk uitgebreid met Tiny Houses. Deze woningen zijn m.n. geschikt voor cliënten met lichamelijke problemen. De gemeenteraad van Cranendonck juicht de plannen toe en stemde ermee in (Bron: ED).